Chapter index

จากผู้แต่ง

ในตอนเด็ก ๆ ผมมีความคิดที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่เพราะไม่อาจทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของโปรแกรมจึงไม่อาจเป็นโปรแกรมเมอร์ได้อย่างที่คิด จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงทราบและเข้าใจว่าปัญหาอยู่ที่หนังสือเรียน ไม่ใช่ตัวผมเอง หนังสือและวิชาการเรียนที่สอนให้จำแต่ไม่ได้สอนให้เข้าใจเป็นสาเหตุที่ผมไม่อาจทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมได้ ตอนนี้โตแล้ว มีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง เมื่อได้อ่านบทเรียนการเขียนโปรแกรมจึงมีความเข้าใจในสิ่งที่ทำความเข้าใจไม่ได้ก่อนหน้านี้

แต่มันก็สายไปแล้วเพราะสมองผมตอนนี้ไม่เหมือนตอนที่ยังวัยรุ่นแล้ว สิ่งที่ทำได้ก็คือการแต่งนิยายโดยใช้การเขียนโปรแกรมมาเป็นองค์ประกอบ นอกจากความบันเทิงแล้วก็มีความคิดที่ว่ามันอาจจะทำให้เด็ก ๆ มีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมได้มากขึ้น และมีโอกาสในการพัฒนาเรียนรู้และเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคตได้สำเร็จ